Bàn thu ngân có kính và 2 ngăn kéo ( đã qua sử dụng )

35.000 

Bàn thu ngân có kính và 2 ngăn kéo ( đã qua sử dụng )

Quầy thu ngân phụ có kích thước nhỏ hơn, dùng để các thiết bị hỗ trợ thanh toán như máy tính, máy pos, máy in hóa đơn,…